Zmiany w zakresie plików JPK:

 • Od pierwszego stycznia 2018r każdy przedsiębiorca będzie objęty obowiązkiem generowania plików JPK-VAT. Aby ułatwić to naszym klientom, przygotowaliśmy mechanizm tworzenia plików JPK-VAT bezpośrednio z programu SOOT. Umożliwi to m.in. automatyczne przenoszenie danych z SOOT do programów KPiR. Jedyny wymóg, jaki musi spełnić program KPiR to możliwość importu (zaczytywania) plików JPK-VAT.

 • Jesteśmy również przygotowani do zmian, jakie mają wejść w życie 1 stycznia 2018, w zakresie modyfikacji przepisów dotyczących wysyłania plików JPK-VAT.

 • Dodatkowo prowadzimy prace nad tworzeniem z programu SOOT plików JPK-FA. Obowiązek wysyłania plików JPK-FA wejdzie w życie w lipcu 2018 roku.

 • Prowadzimy prace nad pozostałymi strukturami: JPK_MAG i JPK_KR.

Nowości i zapowiedzi w systemie SOOT na początek roku 2018

Łącznik SOOT – Rewizor

Obecnie poszerzamy ofertę integracji programu SOOT z systemami zewnętrznymi. Do tej pory obsługiwaliśmy programy Symfonia oraz FK KJM. Zakończyliśmy właśnie prace nad łącznikiem z programami Rewizor i Rachmistrz firmy Subiekt. Interfejs umożliwia przenoszenie dokumentów raportami obrotów oraz płatności raportami kasowymi i wyciągami bankowymi.

Planujemy stale poszerzać naszą ofertę w tym zakresie.

Archiwizacja dokumentów w formie elektronicznej (pliki PDF)

Pakiet archiwizacyjny SOOT to narzędzie służące do:

 • automatyzacji tworzenia elektronicznych archiwów dokumentów

 • minimalizacji ilości dokumentów przechowywanych w formie papierowej

 • usprawnienia procesu archiwizacji papierowej

 • ułatwienia wyszukiwania i dostępu do treści dokumentów przechowywanych w archiwum

Daje on trzy zasadnicze korzyści:

 • mniej dokumentów do przechowywania

 • zdecydowanie mniejszy nakład pracy przy archiwizowaniu dokumentów (brak konieczności ich sortowania)

 • szybki dostęp do zarchiwizowanych dokumentów

Obecnie jesteśmy na końcowym etapie pierwszego wdrożenia w/w rozwiązania

Czytaj więcej

Pakiet kompleksowej obsługi załadunków i rozładunków dla firm prowadzących spedycję

Wprowadzenie pakietu usprawnia i znacząco zmniejsza nakład pracy przy:

 • obsłudze tworzenia załadunku

 • obsłudze wydania towarów do załadunku

 • rozliczaniu powrotnym zwróconych towarów i opakowań

 • rozliczaniu gotówki przez kierowcę

czytaj więcej

Obsługa terminali płatniczych

Interfejs umożliwia rejestrowanie w SOOT wpłat poprzez terminale płatnicze firm eService i First Data. Zastępuje ręczne wprowadzenie do dokumentu informacji o wpłacie kartą bez użycia terminala (eliminuje możliwość pomyłki). Umożliwia również generowanie zestawień do codziennej kontroli płatności kartą z raportami z terminali kart płatniczych.

Automatyczne pobieranie danych klienta z bazy GUS

Wystarczy podać identyfikator NIP lub REGON nowego klienta, a jego podstawowe dane zostaną automatycznie wprowadzone do kartoteki na podstawie danych zgromadzonych w bazie GUS.