Biuletyn informacyjny nr 35: Mechanizm Podzielonej Płatności (Split Payment)

W związku z nowelizacją ustawy VAT, od 1 listopada 2019 roku zostają wprowadzone nowe regulacje dotyczące pozycji dotychczasowo objętych odwrotnym obciążeniem, jednocześnie rozszerzając listę towarów i usług objętych nowym mechanizmem podzielonej płatności.

Faktury wystawione po 31.10.2019, będą oznaczone opisem MECHANIZM  PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (poniżej nowa formatka faktury), w przypadku gdy będą łącznie spełniały 3 warunki:

  • transakcja została dokonana na terytorium kraju pomiędzy podatnikami podatku VAT,
  • nabywane towary/usługi wymienione są w załączniku nr 15 do ustawy o VAT,
  • kwota należności ogółem wskazana w fakturze przekroczy 15.000 zł (lub równowartość tej kwoty).

Transakcje na kwoty poniżej 15 000 zł są regulowane na ogólnych zasadach (czyli według wyboru: zwykłym przelewem z zastosowaniem dobrowolnego Split Payment (MPP), gotówką albo w inny sposób).

Zostaje wprowadzony nowy typ płatności: Przelew MPP – który będzie nadawany automatycznie fakturom spełniającym warunki Mechanizmu Podzielnej Płatności.

Wykorzystany zostaje znacznik V  - więc nie ma potrzeby oznaczania pozycji, które były już objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, dla nowych pozycji trzeba wprowadzić oznaczenie V na kartotece towarów:

Można to zrobić w pełnej kartotece towarów i usług lub /modyfikacja wybranego składnika/wybór z pełnej kartoteki/wybór wg nazw towaru/więcej/””Odwrócony VAT - V lub E”

W przypadku dokumentów zakupu, SOOT sprawdza czy pozycje posiadają oznaczenie (V) i równocześnie wartość faktury przekracza lub jest równa 15 000 złotych system automatycznie wprowadzi w oknie płatności Typ Zapłaty : PRZELEW MPP.

W związku z tym, że Mechanizm Podzielonej Płatności jest dobrowolny od strony zakupów, operator ma prawo zmienić typ zapłaty na  Przelew MPP.

W przypadku dokumentów z datą dostawy /wykonania usługi do 31.10.2019 roku stosujemy przepisy obowiązujące w dniu daty dostawy.

Dla przykładu: faktura zbiorcza z datą wystawienia np. 02.11.2019r., ale z Wz-kami z datą dostawy do 31.10.2019 – nie będzie objęta Mechanizmem Podzielonej Płatności, a mechanizmem odwrotnego obciążenia.

Taka sama zasada dotyczy wpłat zaliczkowych sprzed 01.11.2019 roku – stosujemy tu zaliczki na odwrotne obciążenie, i rozliczamy do wysokości wpłaty zaliczkowej na stawce OV.

Na pozostałą część wystawiamy zwykłą fakturę, na nowych zasadach.

Pobierz te informacje w formie PDF

Szanowny Kliencie, jeżeli potrzebujesz wydrukować powyższą informację, możesz pobrać ją w formie PDF korzystając z poniższego przycisku.