Biuletyn informacyjny nr 28 z dnia 25.05.2018 – RODO

Informujemy, że zakończyliśmy prace nad zmianami dostosowującymi oprogramowanie do wymogów ustawy RODO.

Uaktywnienie nowych funkcjonalności wymaga zmiany struktury baz. Do czasu uruchomienia programu „paskiem” nowe funkcjonalności nie będą aktywowane. Wprowadzony został szereg mechanizmów.

Szczegóły w załączonym pliku - POBIERZ RODO.