Biuletyn informacyjny nr 29 z dnia 01.07.2018

Przekazujemy Państwu listę nowych rozwiązań zaimplementowanych w SOOT i FK wersji 2018, dostosowujących oprogramowanie do przepisów obowiązujących od 1 lipca 2018.

Jednolity Plik Kontrolny (zestawienia w formie elektronicznej generowane na polecenie organów kontrolujących):

  • JPK-FA – zestawienia dokumentów handlowych,
  • JPK-MAG – zestawienia operacji magazynowych,
  • JPK-KR – zestawienia operacji na kontach księgowych.

Włączenie w/w funkcjonalności następuje automatycznie po wgraniu aktualizacji i pierwszym uruchomieniu programu z indeksowaniem zbiorów.

Mechanizm podzielonej płatności („split payment”):

  • przygotowanie przelewów i eksport do homebankingu,
  • rejestrowanie wpłat w wyciągach bankowych,
  • zestawienia rozrachunków z rozdzieleniem wykazanych kwot na netto i vat.

Włączenie w/w funkcjonalności następuje po wgraniu aktualizacji oraz ustawieniu parametru „obsługa podzielonej płatności – split payment” w menu „zmiana parametrów instalacyjnych” - „szybkie wyszukiwanie parametru”

Wszyscy Klienci posiadający aktualną wersję programu SOOT 2018 objęci są darmową aktualizacją.
W celu aktualizacji oprogramowania prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Aktualizacje będą przeprowadzane wg. kolejności zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy by klienci, z którymi się łączymy korzystając z programu KJMVNC2.EXE pobrali nowy program do połączenia z KJM.

Kliknij by pobrać

Pobrany plik należy zapisać na Pulpicie komputera.