Biuletyn informacyjny nr 32 z dnia 09.01.2019 – SOOT wersja 2019

Wraz z rozpoczęciem roku rozpoczynamy sprzedaż nowej wersji SOOT 2019 – dostosowaną do aktualnych warunków prawnych oraz wzbogaconą o nowe funkcjonalności.

Co nowego w wersji 2019?

1. współpraca z terminalami płatniczymi.

Program obsługuje transakcje:

 • zapłaty kartą płatniczą w trakcie wystawiania dokumentu i rejestrowania wpłat posprzedażnych,
 • transakcje unieważnienia transakcji w przypadku konieczności anulowania wystawionego dokumentu,
 • transakcje zwrotu przy rejestrowaniu wpłaty do korekty.

Stosowanie interfejsu:

 • eliminuje potrzebę dwukrotnego wprowadzania kwot zapłaty kartą płatniczą (w SOOT oraz na terminalu),
 • eliminuje błędy powstające przy dwukrotnym wprowadzaniu kwot,
 • zabezpiecza przed nieuprawnionym wpisaniem na rozrachunkach wartości wpłat kartą płatniczą,
 • umożliwia szybką konfrontację kwot rozliczenia otrzymywanych od operatora kart płatniczych.

2. WYDRUK NUMERU NIP ODBIORCY NA PARAGONIE FISKALNYM - DLA TYPÓW URZĄDZEŃ POSIADAJĄCYCH TECHNICZNĄ MOŻLIWOŚĆ WYDRUKU - OZNACZENIE NUMERU UNIKATOWEGO DRUKARKI POSNET ZACZYNA SIĘ OD LITERKI „C” (warunek późniejszego wystawienia faktury do paragonu - DOSTOSOWANIE DO ZMIANY WARUNKÓW PRAWNYCH).

3. ZMIANA FORMATKI POKWITOWANIA DLA ZWROTU AKCYZY WYROBÓW WĘGLOWYCH (DOSTOSOWANIE DO ZMIANY WARUNKÓW PRAWNYCH).

4.  Mechanizm rejestrowania płatności i kontroli rozrachunków dla faktur walutowych dla odbiorców krajowych.

5. wiele innych usprawnień ułatwiających obsługę.

Przykładowe zmiany:

 • usprawnienie mechanizmu wyszukiwania dokumentu do korekty w przypadku zwrotu kilku towarów i wyszukiwania dokumentu zawierającego wszystkie zwrócone pozycje
 • możliwość obsługi rozrachunków z listy dokumentów odbiorcy w przypadku, gdy odbiorca ma dowiązanego płatnika.
 • możliwość wydruku dokumentów nierozliczonych wybranego odbiorcy. Dotychczas dokumenty takie na rozrachunkach trzeba było wyszukiwać ze wspólnej listy dokumentów nierozliczonych płatnika.
 • możliwość automatycznej zmiany warunków płatności na wystawionym dokumencie w przypadku zmiany odbiorcy dokumentu.

Co Państwo zyskają kupując nową wersję?

 • gwarancję aktualności systemu pod względem prawnym przez cały 2019 rok
 • gwarancję bezpłatnej obsługi w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w pracy systemu
 • możliwość zamawiania odpłatnych indywidualnych modyfikacji systemu
 • obsługę wg standardowego cennika usług. /Usługi dla użytkowników starszych wersji obciążone są 50% dodatkiem /

Przy zakupie aktualizacji w styczniu, zyskują Państwo dodatkowo 10% upustu oraz możliwość skorzystania z nowej formy rozłożenia kosztów – aktualizacji miesięcznej 

Zasady aktualizacji miesięcznej oprogramowania.

 • Kwota aktualizacji rocznej podzielona zostaje na 12 miesięcy
 • Co miesiąc wystawiane są faktury z tytułu aktualizacji oprogramowania
 • Użytkownik oprogramowania zostaje wyposażony w aktualną wersję programu w momencie wystawienia pierwszej faktury miesięcznej (w styczniu)
 • Użytkownik oprogramowania jest obsługiwany wg zasad i cenników obowiązujących dla użytkowników aktualnej wersji programów
 • W przypadku zaprzestania opłacania faktur z aktualizacją miesięczną użytkownikowi przywracana jest  poprzednia wersja programu (a użytkownik zostaje obciążony kosztem przywrócenia poprzedniej wersji). Klient będzie obsługiwany wg. zasad i cenników obowiązujących dla użytkowników starszych wersji oprogramowania.
 • Warunkiem przywrócenia aktualnej wersji oprogramowania jest w takim przypadku wpłacenie pełnej kwoty aktualizacji pomniejszonej o opłacone aktualizacje miesięczne. Zostaną również naliczone koszty ponownej instalacji wersji.

 

Aktualizacja zakupiona po 01.02.2019 nie będzie podlegała żadnym rabatom ani ofercie aktualizacji miesięcznej.

 

Kadry – płace wersja 2019

Od grudnia instalujemy u klientów nową wersję systemu Kadry – Płace, umożliwiającą generowanie deklaracji PIT za rok 2018.

 

Ogólne zasady obsługi:

Podstawową formą zgłaszania zleceń jest kontakt mailowy na adres pomoc@kjmsoft.pl. Zgłoszone w ten sposób zlecenia są na bieżąco rejestrowane przez nas w systemie oraz przydzielane osobie odpowiedzialnej za ich wykonanie, bez konieczności oczekiwania na połączenie telefoniczne.

Zlecenie takie musi zawierać:

 • nazwę firmy
 • numer kontaktowy do osoby zgłaszającej
 • możliwie dokładny opis problemu

Zlecenia telefoniczne są przyjmowane przez pracownika dyżurnego, który rejestruje je w systemie oraz przydziela do osoby odpowiedzialnej za ich wykonanie.

Klienci objęci opieką autorską obsługiwani są w pierwszej kolejności oraz, w zależności od umowy, mogą korzystać z bezpośrednich telefonów komórkowych do naszych pracowników.  Klienci bez podpisanej umowy opieki autorskiej NIE BĘDĄ MOGLI DZWONIĆ NA TELEFONY KOMÓRKOWE PRACOWNIKÓW, podstawowym sposobem komunikacji pozostanie e-mail lub telefon stacjonarny.

 

Aby poznać wszystkie zalety opieki autorskiej oraz uzyskać indywidualną ofertę prosimy o kontakt z nami.

Pozdrawiamy,
Grupa KJM