Biuletyn informacyjny nr 36: Kompleksowe usługi księgowe oraz kadrowo-płacowe

Szanowni Pastwo,

KJM Integracja Sp. z o.o. proponuje wszystkim naszym Klientom kompleksowe usługi księgowe oraz kadrowo-płacowe. Znając specyfikę pracy współpracujących z nami firm, Państwa oprogramowanie - zapewniamy skuteczną i profesjonalną obsługę. Z każdym Klientem podpisujemy umowę, jasno określając zakres świadczonych usług w pełni dopasowany do Państwa potrzeb.

Nasza oferta skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców takich jak, jednoosobowe firmy (działalność gospodarcza), spółki prawa handlowego (w tym spółki osobowe), a także organizacje non-profit (np. stowarzyszenia).

Pomagamy naszym Klientom od chwili rozpoczęcia działalności, aż do osiągnięcia stabilizacji i sukcesu w prowadzonym biznesie. Wspieramy Państwa w prowadzeniu działalności gospodarczej, która pełna jest wymogów administracyjnych, a także reprezentujemy ich przed Urzędem Skarbowym, ZUS, Urzędem Miasta, itp.

Działalność prowadzona przez biuro KJM Integracja Sp. z o.o. objęta jest ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
z tytułu wykonywanych usług.  Jednocześnie stale poszerzamy swoją merytoryczną wiedzę uczestnicząc na bieżąco
w organizowanych szkoleniach, chociażby przez Stowarzyszenie Księgowych.

Inne dodatkowe usługi w Grupie KJM

  • nowoczesne i atrakcyjne strony internetowe oparte na autorskim panelu zarządznia treścią;
  • sklepy internetowe;
  • pozycjonowanie stron oraz sklepów www;
  • hosting i domeny internetowe;
  • poczta e-mail z nazwą własnej firmy;
  • zryczałtowana opieka informatyczna;
  • prace graficzne i wydruki;