Biuletyn informacyjny nr 37 z dnia 13.11.2019

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z końcem roku 2019, Grupa KJM zaprzestaje wsparcia wszelkich programów autorskich pracujących W OPARCIU O ŚRODOWISKO MS-DOS.

 

Oznacza to, że nie będziemy wprowadzać na tych wersjach żadnych zmian programistycznych – zarówno poprawek jak i aktualizacji dostosowujących do zmian w przepisach.

Powyższa informacja nie dotyczy programów pracujących w oparciu o środowisko Linux (serwer lub chmura) – podstawowego środowiska systemów, wykorzystywanego przez znaczną większość klientów. Oprogramowanie to jest niezmiennie rozwijane - zapewniamy dalszą konserwację i aktualizację jak dotychczas.

Nasza decyzja podyktowana jest dużą ilością i częstotliwością zmian legislacyjnych. Łączy się to z bardzo dużym nakładem pracy aby dostosować oprogramowanie do nowych wymogów prawnych. W przypadku systemu MS-DOS nakład ten jest zbyt duży, a bezpieczeństwo pracy zdecydowanie niewystarczające.

Jeśli chcesz się upewnić jaką masz wersję, zadzwoń do nas.

Klientom, którzy pracują jeszcze na programach MS-DOS proponujemy dwa rozwiązania:

1.

Przeniesienie używanych programów (SOOT/FK/KP) na bezpieczniejszą platformę Linux. Będziecie Państwo nadal pracować na dotychczasowym programie, z zachowaniem swoich danych przy większym bezpieczeństwie pracy, możliwości zdalnego dostępu do oprogramowana oraz stałej jego aktualizacji do obowiązujących przepisów. Cena zmiany oprogramowania ustalana jest indywidualnie, natomiast ofertę wykonania zmian systemowych przedstawiamy poniżej.

2.

Zmianę oprogramowania na nowoczesne oprogramowanie klasy ERP - enova365, którego jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem – oferujemy zakup oprogramowania, migrację z naszych dotychczasowych rozwiązań, wdrożenie i późniejszą obsługę. Zapraszamy do kontaktu.

W związku z powyższą informacją, GRUPA KJM przygotowała dla Państwa promocyjną ofertę wykonania zmian systemowych i dzierżawy miejsca na własnych, nowych, bezpiecznych serwerach, backupu danych oraz konserwacji serwerów:

MIGRACJA I DZIERŻAWA

1. Migracja systemu operacyjnego i przeniesienie danych z MS-DOS do LINUX - 980,00 PLN NETTO ->550,00 PLN NETTO/ JEDNORAZOWO

* Cena obowiązuje od chwili obecnej do końca grudnia 2019 roku.

2. Dzierżawa powierzchni serwerowej dla:
- 1 użytkownika - 100,00 PLN NETTO/ MIESIĘCZNIE
- 2 użytkowników - 130,00 PLN NETTO/ MIESIĘCZNIE
- 3 użytkwników - 150,00 PLN NETTO/ MIESIĘCZNIE
- powyżej 3 użytkowników oraz wielofirmowość - ceny ustalane indywidualnie w zależności od ilości danych i potrzebnej przestrzeni dyskowej.

** Powyższe ceny od nowego roku obowiązywały będą również obecnych
Klientów.

3. Każdy z Klientów ma również prawo zakupu własnego serwera mlinuxowego (nowego lub poleasingowego) i przetrzymywania danych we własnym zakresie. Oferta na przejście pomiędzy systemami i migracja danych przygotowana zostanie wówczas indywidualnie dla każdej z firm.

Najważniejszym argumentem działającym na korzyść przejścia na linuxa oraz pracy w chmurze (na dzierżawionych powierzchniach dyskowych) jest fakt, że Państwa dane zostaną zabezpieczane i backupowane w 3 różne lokalizacje. Nawet w przypadku awarii komputera, dysków twardych - dane pozostają bezpieczne. Nie ma również konieczności zakupu zasilaczy awaryjnych podtrzymujących pracę serwera w przypadku awarii zasilania, konserwacji serwera, aktualizacji systemu operacyjnego oraz zabezpieczania danych we własnym zakresie. Wszystkim zajmiemy się my.

 

BACKUP I KONSERWACJA SERWERA

Od nowego roku zmianie ulegną również ceny BACKUPU danych dla obecnych Klientów oraz obowiązkowe staną się roczne konserwacje systemów operacyjnych (linux i Windows) do najnowszych wersji/łatek bezpieczeństwa. Wymuszone zostaje to potrzebą utrzymania odpowiedniego bezpieczeństwa Państwa danych oraz zachowaniem ciągłości pracy i możliwości bezkolizyjnej aktualizacji oprogramowania do obowiązujących przepisów.

Ceny Backup’u danych serwera kształtowały będą się następująco:

1. Serwer Linux /jednofirmowość/ - 150,00 PLN NETTO MIESIĘCZNIE
2. Serwer Linux /wielofirmowość/ - oferta indywidualna
3. Przygotowanie skryptów zabezpieczających dane serwera linuxowego - 300,00 PLN NETTO/ JEDNORAZOWO
4. Serwer Windows - 140,00 PLN NETTO MIESIĘCZNIE
5. Przygotowanie skryptów zabezpieczających dane serwera windowsowego - 120,00 PLN NETTO/ JEDNORAZOWO

Konserwacje serwera linuxowego/Windowsowego polegająca na aktualizacji systemu operacyjnego do najnowszej wersji/zainstalowaniu wszelkich poprawek, porządkowanie danych na serwerze i optymalizacja przestrzeni/procesów - 350,00 pln netto/ raz w roku /pierwszy kwartał roku.

 *** Grupa KJM nie ponosi odpowiedzialności za utrzymanie ciągłości pracy serwera, optymalizację przestrzeni dyskowych i możliwość ciągłości pracy. W przypadku awarii systemowych wynikających z niedostosowania serwera do aktualnej wersji oprogramowania prace serwisowe będą rozliczane w stawce 180,00 PLN NETTO za każdą rozpoczętą godzinę pracy w trybie next day (następny dzień roboczy) lub 350,00 pln netto za express (w dniu zgłoszenia/nie w chwili zgłoszenia). Dotyczy to także Klientów opiekowych.

Usługi dodatkowe w Grupie KJM

  • kompleksowe usługi księgowo-kadrowe
    (biuletyn informacyjny nr 36 z dnia 7.11.2019r.);
  • nowoczesne i atrakcyjne strony internetowe oparte na autorskim panelu zarządznia treścią;
  • sklepy internetowe;
  • pozycjonowanie stron oraz sklepów www;
  • hosting i domeny internetowe;
  • poczta e-mail z nazwą własnej firmy;
  • zryczałtowana opieka informatyczna;
  • prace graficzne i wydruki;