Biuletyn informacyjny nr 38 z dnia 19.03.2020 – Aktualizacja: instrukcje

Szanowni Państwo,

Z dniem 19.03.2020 rozpoczynamy sprzedaż nowej wersji SOOT 2020 – dostosowanej do aktualnych warunków prawnych oraz wzbogaconej o nowe funkcjonalności.

Przypominamy, że nabywając wersję na dany rok, nabywają Państwo prawo do wszystkich aktualizacji, jakie zostaną w tym roku wydane.

Aktualizacja marcowa (gotowa do dystrybucji):

Nomenklatura scalona (Kody CN) i nowa matryca stawek VAT

Od 1 kwietnia 2020 r. zmianie ulegnie sposób identyfikowania towarów i usług poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz unijnej Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług. W związku z tym w programie SOOT zostały wprowadzone mechanizmy, które ułatwią pojedyncze lub zbiorcze nadawanie kodów. Instrukcja

Na dokumentach wystawionych po 1. Kwietnia, informacja o symbolu PKWiU zostanie zastąpiona kodem CN.
W oparciu o nomenklaturę scaloną, również 1. Kwietnia, wejdzie w życie nowa matryca stawek VAT. Istniejący w SOOT mechanizm wzbogaciliśmy o możliwość zbiorczej zmiany stawek na podstawie nadanego kodu CN. Dla Państwa wygody, instrukcję przygotowania zmiany stawek VAT zamieściliśmy na naszej stronie internetowej. Instrukcja

Wydruk NIP na paragonach – „stare” drukarki fiskalne

W odpowiedzi na Państwa prośby, umożliwiliśmy z poziomu SOOT wydruk numeru NIP nabywcy na paragonach drukowanych na „starych” drukarkach fiskalnych, nie obsługujących w swoim protokole opcji NIP nabywcy. Odpowiednio skonfigurowany program pozwoli wydrukować taką informację zamiast nazwy kasjera. Instrukcję konfiguracji wydruku zarówno na nowych, jak i starych drukarkach, zamieściliśmy na naszej stronie internetowej. Instrukcja

Przelewy do homebankingu:

  • możliwość wysyłki zbiorczych przelewów MPP
  • identyfikacja podatnika na potrzeby białej listy (PKO BP, PEKAO S.A.)

Szereg usprawnień i ułatwień wynikających z sugestii użytkowników. M.in.:

  • Kwota VAT na widokach list dokumentów
  • Kwota VAT na wydrukach dokumentów nierozliczonych (odbiorca/dostawca)
  • Numer BDO na wezwaniach do zapłaty
  • dodatkowe filtry na kartotece towarów
  • komunikaty o zmianie cen dowolnego cennika (wcześniej tylko detal)

Aktualizacja kwietniowa (w końcowej fazie testów)

Weryfikacja podatników („biała lista”, status podatnika):

Weryfikacja zgodności rachunków bankowych dostawców z tzw. Białą lista podatników

  • podczas przygotowywania przelewów
  • przy wprowadzaniu dokumentów
  • z poziomu kartoteki kontrahentów

Aktualizacja czerwcowa (w przygotowaniu)

Zmiany JPK

Zgłoszenia

Prosimy o zamawianie wyceny i instalacji, oraz kierowanie zapytań droga mailową na pomoc@kjmsoft.pl.

Instalacje będziemy wykonywać zgodnie z kolejnością zgłoszeń.