Dlaczego SOMAG

SOMAG jest komputerowym systemem wspomagania zarządzania magazynem wysokiego składowania w firmach dystrybucyjnych.

Historia systemu zaczyna się od momentu, gdy jedna z firm użytkująca system obsługi magazynu wysokiego składowania z bardzo wysokiej półki cenowej, zmęczona problemami z jego użytkowaniem, zwróciła się do nas z prośbą o napisanie systemu, który wg podanych przez nią założeń zastąpi wówczas użytkowany program.

System taki powstał.

Po roku użytkowania stwierdzono, że w porównaniu do poprzedniego systemu:

  • ilość problemów związana z eksploatacją a wraz z tym czas zużyty na ich rozwiązanie spadły kilkunastokrotnie
  • czas realizacji zleceń magazynowych znacznie się zmniejszył,
  • ilość osób zatrudnionych przy konfekcjonowaniu znacznie się zmniejszyła, przy jednoczesnym zwiększeniu ilości dokumentów kompletowanych w magazynie.

A więc sukces.

Co jest powodem uzyskania tak dobrych wyników?

System działa niezawodnie

Przyjęte rozwiązania pracy w trybie terminalowym skutkują niezawodną pracą wolną od błędów związanych zarówno z pracą w sieci lokalnej, jaki i pracą zdalną.

System działa szybko

Z premedytacją przyjęliśmy interfejs tekstowy obsługi podstawowych funkcji obsługi magazynu oraz obsługi kolektora danych. Interfejs graficzny posiada jedynie moduł analityczny (Hurtownia Danych) oraz spedycyjny (MAGSPED).. W związku z tym porównując do systemu z interfejsem graficznym podstawowe funkcje wykonywane codziennie w magazynie wykonuje się znacznie szybciej.

Szybkość wykonywania operacji w trybie pracy zdalnej wynika również z małego zapotrzebowania systemu na obudowę przesyłanych danych wynikającą z przyjętego interfejsu tekstowego.

Na dzień dzisiejszy, po 2 latach funkcjonowania systemu, w bazie danych zarejestrowanych jest około 2 mln podstawowych operacji magazynowych, 14 tys skompletowanych i wywiezionych załadunków. Nie zauważono spowolnienia pracy wynikającego z rosnącej ilości zapisów w bazie danych.

System jest bardzo prosty w obsłudze.

Od początku budowy systemu założyliśmy, że duża ilość rozwiązań przyjętych w dużych systemach powoduje niewielki pożytek merytoryczny, natomiast negatywnie wpływa na przejrzystość programu i komplikuje jego obsługę.

W związku z tym przyjęto maksymalne uproszczenie wszystkich funkcji programu. Udało się to zrobić bez zauważalnego uszczerbku dla funkcjonalności systemu. Dużą wagę przyjęto dla prostego i natychmiastowego uzyskania informacji o elementach wykonywanych operacji magazynowych uniemożliwiających zamknięcie kompletacji dokumentu lub zamknięcie załadunku.

Jako przykład prostoty przyjętych rozwiązań można podać fakt, że przeszkolenie nowego konfekcjonera mającego wykonywać kompletację dokumentów trwa ok 2 godzin, po czym może on samodzielnie wykonywać zadania.

System zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa pracy.

Niezależnie od wysokiej niezawodności pracy samego systemu oferujemy całodobowe wsparcie dla firm działających w systemie pracy ciągłej.

System zawiera sprawny mechanizm umożliwiający szybkie wprowadzenie bilansu otwarcia.

W firmach, w których był uruchamiany, wprowadzenie bilansu otwarcia zamykało się w ramach jednego weekendu, po czym następowała eksploatacja użytkowa.

Proste aktualizacje systemu, oraz aktualizacje bazy danych.

Zmiana wersji programu, oraz związana z tym aktualizacja struktur bazodanowych następują niezauważalnie dla użytkownika

System nie generuje wysokich kosztów na oprogramowanie systemowe.

System pracuje na serwerze bazy danych z systemem operacyjnym LINUX, który jest systemem darmowym.

W systemach alternatywnych bardzo duże koszty ponoszone są na zakup oprogramowania systemowego.

Analogicznie klient nie ponosi żadnego kosztu na zakup licencji oprogramowania systemowego przy instalacji programu na końcówce pracy sieciowej.

Darmowy jest również motor bazy danych, na której pracują graficzne moduły systemu - PostgreSQL.

Przyjęty sposób licencjonowania jest niezależny od tego, na ilu komputerach zainstalowano oprogramowanie. Program kontroluje jedynie zgodność ilości jednocześnie pracujących w systemie użytkowników z wykupioną ilością licencji