(89) 500 00 69 pomoc@kjm.pl

Co zmieni się od 1 listopada 2019 r.?  

Na mocy uchwalonej 19 lipca 2019 r. Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, od 1 listopada 2019 mechanizm podzielonej płatności będzie obowiązkowy dla towarów i usług wrażliwych. Obejmuje ona grupę blisko 150 towarów i usług przekraczających kwotę 15 tysięcy złotych.

Najistotniejsze towary i usługi objęte split payment to:

 • wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe;
 • odpady, złom, surowce wtórne;
 • elektronika – m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, netbooki, laptopy;
 • konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde;
 • paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe;
 • prawa do emisji gazów cieplarnianych;
 • roboty budowlane;
 • węgiel;
 • handel częściami do samochodów i motocykli

Obowiązek stosowania split payment występuje, gdy zostaną spełnione warunki:

 • obowiązek podatkowy;
 • dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku;
 • wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 tysięcy złotych lub równowartość tej kwoty;
 • co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta została w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT;
 • sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami (transakcja B2B, niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony).

Wyzwania płynące z nowego rozwiązania

Metoda podzielonej płatności ma być lepszym rozwiązaniem zapewniającym transparentność rozliczeń podatku od towarów i usług. Zachętą do stosowania split payment, mają być udogodnienia dla nabywców (na przykład zmniejszenie kwoty zobowiązania podatkowego i brak odpowiedzialności solidarnej). Z drugiej strony nie ulega wątpliwości, że podzielona płatność może prowadzić do zaburzeń płynności finansowej firm.

Obligatoryjny split payment dotyczy branż szczególnie narażonych na wyłudzenia skarbowe, chodzi więc o wyeliminowanie ryzyka nieodprowadzania zapłaconego podatku VAT oraz innych nadużyć.

Oprogramowanie enova365 jest gotowe, aby pomóc odnaleźć się firmom w nowej rzeczywistości. System umożliwia wprowadzanie do systemu rachunków VAT oraz powiązanie ich z odpowiednimi rachunkami rozliczeniowymi, usprawnia zarządzanie realizacją przelewów MPP i wspiera rozliczanie rozrachunków realizowanych w mechanizmie podzielonej płatności. Wszystkie funkcjonalności związane ze zmieniającymi się przepisami prawa są opracowane z odpowiednim wyprzedzeniem i dostarczane użytkownikom enova365 bezpłatnie w ramach pakietu aktualizacji.