RODO, a enova365

RODO, a enova365

enova365 to ceniony system ERP, który dostarcza narzędzi z zakresu księgowości, kadry, sprzedaży i wielu innych. Rozwiązanie dostępne jest zarówno w modelu tradycyjnym (zakup), jak i w wersji chmurowej. Przygotowano również pakietu funkcji, które pomogą użytkownikom w dostosowaniu ich działalności do wymogów RODO.

EWIDENCJA ŹRÓDEŁ POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE BĘDĄ PRZETWARZANE: zgodnie z rozporządzeniem, organizacja zobowiązana jest do ewidencjonowania pochodzenia danych osobowych, które zdobyła (konferencja, newsletter itp.)

EWIDENCJONOWANIE ZGÓD: wszystkie zgody na przetwarzanie danych osobowych powinny zostać ewidencjonowane. Przygotowywany system zgód będzie zapisywał również informacje o celach przetwarzania danych osobowych, okresie w jakim mogą być przetwarzane, historii zmian zgód w celach modyfikacji danych osobowych czy czasowego ograniczenia przetwarzania.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: enova365 została wyposażona w mechanizm pozwalający na sprawdzenie historii danych osobowych tj. ustalenia wszystkich czynności jakie były na nich dokonywane wraz z określeniem osób prowadzących czynności. Monitorowanie działań na danych osobowych będą raportować rejestry czynności przetwarzania oraz rejestry danych wychodzących.

RAPORTOWANIE: RODO wymusza na organizacjach gromadzenie danych osobowych oraz udostępnianie informacji o zakresie przetwarzania. enova365 zostanie wyposażona w mechanizm pozwalający na zebranie informacji o zebranych danych osobowych i przekazania go zainteresowanemu. Zgodnie z rozporządzeniem, jeśli wystąpi taka potrzeba, dane osobowe zostaną przeniesione do innego sytemu drogą elektroniczną.

KOPIE ZAPASOWE: rozporządzanie wymaga od przedsiębiorców tworzenia kopii zapasowych zgromadzonych danych. enova365 oferuje usługę Archiwizator Azure, która pozwala na tworzenie kopii bezpieczeństwa danych a następnie ich przechowywanie w chmurze Microsoft Azure.

MECHANIZMY KONFIGURACYJNE: system praw w enova365 pozwala na dokładne określenie osób, które będą mogły pracować z danymi osobowymi oraz jaki zakres danych będzie im udostępniany.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH: enova365 została wzbogacona w mechanizmy ochrony danych osobowych rekomendowanych przez rozporządzenie tj. pseudonimizacja oraz anomizacja. System poddawany jest regularnym audytom bezpieczeństwa wykonywanym przez zewnętrzne, niezależne podmioty. Testom poddawane są wszystkie oferowane warianty oprogramowania.