(89) 500 00 69 pomoc@kjm.pl

F-K – Finanse i księgowość

System FK to drugi co do wielkości i ilości instalacji produkt firmy KJM. Pierwsze wdrożenia i testowanie programu odbyło się już w 1992 roku. Przez kolejne lata program ciągle był uaktualniany i wyposażany w coraz bardziej wyszukane opcje, co w konsekwencji doprowadziło do powstania uniwersalnego narzędzia wspomagającego prace działu księgowości każdej firmy.

Niektóre z właściwości systemu:

 • Podział na trzy etapy; wprowadzanie, księgowanie wstępne i księgowanie zasadnicze dokumentów umożliwia łatwe przystosowanie systemu do potrzeb każdego biura z poziomym i pionowym podziałem kompetencji.
 • Duża ilość zestawień, a także zestawienia definiowane przez użytkownika zapewnią uzyskiwanie informacji w pożądanym formacie.
 • Rozbudowana opcja rozrachunków z możliwością opracowywania wezwań do zapłat, not odsetkowych i potwierdzeń sald.
 • Automatyczne przenoszenie sald z BZ na BO w różnych konfiguracjach.
 • Bieżące uaktualnianie programu pod względem wymagań przepisów.
 • Możliwość wprowadzenia dowolnego planu kont opartego na 3 cyfrowej syntetyce.
 • Możliwość wprowadzania dokumentów na nowy miesiąc bez zamykania poprzedniego.
 • Wydruk zestawień do pliku PDF
 • Możliwość dopisania i usunięcia pozycji w środku dokumentu księgowego
 • Zwiększenie maksymalnej wielkości dokumentu księgowego z 999 do 9999 pozycji
 • W menu – Rozliczanie płatności na liście wybieranych kont pokazanie sumy dokumentów nierozliczonych po stronie winien i po stronie ma dla każdego konta
 • Podgląd dokumentu z katalogu odczytowego SOOT-A dla odczytanych pozycji windykacyjnych
 • Automatyczne powiązanie dokumentów z wpłatami w sytuacji, gdy najpierw odczytujemy wpłatę, a później odczytujemy dokument
 • Odczytywanie dokumentów z programu SOOT możliwość automatycznego powiązania wpłat do dokumentów WZ z Fakturą zbiorczą i odwrotnie
 • Przy odczytach raportów kasowych i raportów obrotów z programu SOOT możliwość automatycznego powiązania wpłaty zaliczkowej z dokumentem rozliczającym zaliczkę i odwrotnie
 • Automatyczne poprawienie błędnych wartości pozostało do zapłaty w kontroli spójności danych windykacyjnych
 • Możliwość zaznaczenia wybranych pozycji w dokumencie z pokazaniem sumarycznych wartości po stronie WN i po stronie MA dla zaznaczonych pozycji
 • Możliwość optymalnego dowiązywania płatności na rozrachunkach po odczycie z SOOT-A
 • Dla dokumentów ręcznych KP lub KW możliwość wyboru wpisania treści dokumentu przy odczytach na nr kwitu kasowego lub tytułu płatności

Program FK eksploatowany jest w ponad 150 firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych i biurach rachunkowych w instalacjach od 1 do 15 komputerów w sieci.

Funkcjonuje w księgowościach firm różnego typu np.:

 • dużych handlowych jak KABANOS
 • dużych firmach detaliczno-hurtowych jak JASAM, KLINK
 • producentów
 • biurach rachunkowych.

Kilkadziesiąt opcji konfiguracyjnych tworzy z systemu FK naprawdę uniwersalne narzędzie pracy w księgowości.

FK może współpracować z Modułowym Analizatorem Graficznym MAG, w którym dla potrzeb zarządu, lub szefa firmy mogą być wyliczane i graficznie przedstawione podstawowe wskaźniki ekonomiczne.

 System Przygotowanie Odczytów Do Programu „Symfonia” umożliwia przeniesienie w szybki i łatwy sposób dokumentów magazynowych z programu SOOT do programu Finanse i Księgowość „Symfonia”. Integracja tych systemów zapobiega konieczności „ręcznego” wprowadzania danych przez co usprawnia pracę poprzez zmniejszenie czasochłonności wprowadzania dokumentów księgowych i skoncentrowanie się na istotnych problemach firmy.

Program umożliwia:

 • Odczyt dokumentów magazynowych (faktura sprzedaży, PZ, DW itp.), raportów kasowych, wyciągów bankowych, dokumentów kosztowych.
 • Możliwość definiowana dekretów dla indywidualnych schematów księgowania.

 System Przygotowanie Odczytów Do Programu „Symfonia” umożliwia przeniesienie w szybki i łatwy sposób dokumentów magazynowych i raportów sprzedaży z programu SOOT do programu Księga Przychodów i Rozchodów „Symfonia”.