Biuletyn informacyjny nr 34 z dnia 04.06.2019

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 29 kwietnia 2019 r. obowiązuje nowa matryca stawek podatkowych (§ 6.1, pkt 5) dla WSZYSTKICH urządzeń fiskalnych (on-line, EJ, kopia papierowa) fiskalizowanych od 1 maja 2019 r.

Dla drukarek fiskalizowanych przed tą datą, zmianę matrycy VAT należy przeprowadzić do 31 lipca 2019 r. Do tego dnia można rejestrować sprzedaż w oparciu o dotychczas stosowaną matrycę stawek VAT (§59.).

UWAGA użytkownicy SOOT!  Informujemy, że nową matrycę stawek obsługuje jedynie SOOT w wersji 2019 (kompilacja majowa). Zmiana stawek na urządzeniu bez uprzednio zaktualizowanego oprogramowania SOOT spowoduje zatrzymanie sprzedaży paragonowej. Ze względu na dużą ilość zgłoszeń i krótki termin, zachęcamy do rezerwowania terminów aktualizacji urządzeń i oprogramowania  telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej –  pomoc@kjm.pl.

Nowa matryca stawek:

  • Litera „A” – przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
  • Litera „B” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
  • Litera „C” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  • Litera „D” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  • Litera „E” – przypisane zwolnienie od podatku,
  • Litery „F” i „G” – przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

Pozdrawiamy,
GRUPA KJM