(89) 500 00 69 pomoc@kjm.pl

KADRY-PŁACE

MODUŁ KADROWY umożliwia:

 • Prowadzenie ewidencji pracowników, z możliwością tworzenia umów o pracę, świadectw pracy oraz rejestrację nieobecności pracownika w związku z przerwami w płaceniu składek (chorobowe, urlop macierzyński, urlop wychowawczy) czy urlopami.
 • Tworzenie kartotek kadrowych obejmujących dane niezbędne do wykonywania dokumentów zgłoszeniowych do ZUS (wyrejestrowanie, zmiana danych, zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia) wraz z eksportem do programu „PŁATNIK” i wypełniania deklaracji podatkowych.
 • Wykonywanie zestawień z danych kadrowych według wzorców dowolnie przygotowanych przez użytkownika systemu i korzystanie z przygotowanych zestawień tj. wykaz osób z przeterminowanymi badaniami lekarskimi czy niewykorzystanym urlopem.

 

Program jest corocznie aktualizowany w związku ze zmianami w przepisach.

MODUŁ PŁACOWY umożliwia:

 • Obliczanie i rozliczanie list płac pracowników, na listach które mogą być definiowane według potrzeb użytkownika (pozwala dopisać dowolną ilość składników do listy i zmienić sposób naliczania każdej z pozycji).
 • Wydruki list płac według wzorców przygotowanych w programie lub utworzonych przez użytkownika systemu.
 • Korzystanie z przygotowanych list wzorcowych, wyliczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Podgląd list archiwalnych, wraz z możliwością wydruku pasków wypłat, zestawień definiowanych przez użytkownika za dowolnie wybrany okres i z dowolnie wybranych składników.
 • Opracowanie i drukowanie deklaracji pit-11, pit-40, pit-4 (aktualne formatki są do nabycia w corocznym pakiecie aktualizacyjnym)
 • Wydruki kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych, statystyk zarobków wg. daty wypłaty, sprawdzenie przekroczenia progów podatkowych.
 • Tworzenie plików przelewowych i eksport do programów bankowych.
 • Opracowanie i rozliczenie umów zleceń/o dzieło (wraz z zestawieniami, tworzeniem rozliczeń podatkowych).
 • Eksport dokumentów rozliczeniowych do Programu „PŁATNIK”.